| БЕЛ | РУС |

У верасні 2012 года аўтарскi калектыў кафедры выдаў пад грыфам Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь падручнік па агульнай часткі крымінальнага працэсу. Змест выдання адпавядае сучасным тэндэнцыям і падыходам развіцця працэсуальнай тэорыі і практыкі вытворчасці па матэрыялах і крымінальных справах:дэталёва, скрозь прызму гісторыі разгледжаны крымінальна-працэсуальныя формы, гарантыі, функцыі, пытанні доказаў і даказвання, грамадзянскага iску і шэраг іншых асноватворных інстытутаў крымінальнага працэсу.

У 2014 годзе быў выдадзены Навукова-практычны каментарый да Крымінальна-працэсуальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь.

На кафедры выкладаюцца дысцыпліны:

  • крымінальны працэс;
  • судаўладкаванне;
  • пракурорскі нагляд;
  • практыкум па крымінальнаму працэсу;
  • пктуальныя праблемы крымінальна-працэсуальнага права;
  • доказы і даказванне ў крымінальным працэсе.

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў:

  • удзельнікі крымінальнага працэсу;
  • меры крымінальна-працэсуальнага прымусу;
  • доказы і даказванне у крымінальным працэсе;
  • грамадзянскі iск у крымінальным працэсе.

Падрабязная інфармацыя

Подразделения Академии

Направления деятельности